Winkelmandje 0
Klantenservice Inloggen

Recht door de cijfers

Editie 2022-2

Cijfers zonder de juiste context geven geen informatie. Wij hebben dit boek geschreven voor mensen zonder financiële achtergrond die een beter begrip willen krijgen van de inhoud van een jaarrekening. Daarbij hebben wij zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de wet en andere regelgeving. Met dit boek kan iedereen een willekeurige jaarrekening doorgronden om daarmee de juiste vragen te stellen en / of te beantwoorden.

Editie 2022-2

Cijfers zonder de juiste context geven geen informatie. Wij hebben dit boek geschreven voor mensen zonder financiële achtergrond die een beter begrip willen krijgen van de inhoud van een jaarrekening. Daarbij hebben wij zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de wet en andere regelgeving. Met dit boek kan iedereen een willekeurige jaarrekening doorgronden om daarmee de juiste vragen te stellen en / of te beantwoorden.

Toon meer

Toon minder

€44,90

Artikelnummer

ES47810034

Strategisch en operationeel performance management

Op zoek naar essentiële sturingsinformatie

Dit boek over strategisch en operationeel performance management biedt u, naast theorie, een werkwijze om op ieder niveau van de organisatie een balanced scorecard te ontwikkelen en vervolgens een werk­wijze om een interne procesaudit uit te voeren. Balanced scorecards zijn een hulpmiddel voor het management op ieder niveau van de organisatie om te kunnen sturen op de uitvoering en realisatie van de strategische respectievelijk operationele doelstellingen. Ook interne procesaudits dragen hieraan bij.
Auteur: René van Dinten

Dit boek over strategisch en operationeel performance management biedt u, naast theorie, een werkwijze om op ieder niveau van de organisatie een balanced scorecard te ontwikkelen en vervolgens een werk­wijze om een interne procesaudit uit te voeren. Balanced scorecards zijn een hulpmiddel voor het management op ieder niveau van de organisatie om te kunnen sturen op de uitvoering en realisatie van de strategische respectievelijk operationele doelstellingen. Ook interne procesaudits dragen hieraan bij.
Auteur: René van Dinten

Toon meer

Toon minder

€41,10

Artikelnummer

EP141090005

ISBN

9789491838378

TeamWorks

By students, for students

This book aims to support you (the student) and your peers working in project teams as part of your educational program. Problem-based learning is very popular at universities worldwide and often requires teams of students to work collaboratively on assignments provided by the teaching staff. Students (and most staff), however, haven’t received any (formal) training in teamwork.
This book provides a hands-on overview of all aspects relevant to student teamwork, including teamwork, project management and leadership.
So, take your academic projects to the next level and outperform yourself as a team and as individuals, because TeamWorks!

“Teamwork has become a basic component of most collegiate and graduate studies. It is also an important element for long-term career success. Yet, I have yet to nd a straightforward guide that helps students identify and work through various issues – until now! ‘TeamWorks’ is a pragmatic book, problem focused, and providing clear solutions. And since it is written by students for students, the style and tone, as well as the content, are perfect for students of all levels. In short, I strongly recommend ‘TeamWorks’ to faculty and students alike.”
Marc H. Meyer (2012), Robert Shillman Professor of Entrepreneurship & Matthews Distinguished University Professor, Northeastern University.

“There is a freshness to the material which captures the subject from the students’ perspectives. … I particularly liked the chapters ‘how to turn a Professor into a valuable asset’ and ‘how to lead, follow and coach in a collaborative environment of peers’. It is easy to see the benefits of such realistic experiences within a Master’s level programme. Participants learn a great deal that is transferable into professional life about leadership, group work, and perhaps most valuably about themselves.”
Tudor Rickards (2010), Professor of Creativity & Organizational Change , Manchester Business School.

"We wanted to develop a book that could provide students across the world with support in their academic teamwork. So, we asked 176 international master students to work in teams and to write the chapters of this book. The result is a remarkable book on student teamwork, co-created by students, for students."
Frido Smulders, Meike Brehmer & Han v. d. Meer (2010), TU Delft.

This book aims to support you (the student) and your peers working in project teams as part of your educational program. Problem-based learning is very popular at universities worldwide and often requires teams of students to work collaboratively on assignments provided by the teaching staff. Students (and most staff), however, haven’t received any (formal) training in teamwork.
This book provides a hands-on overview of all aspects relevant to student teamwork, including teamwork, project management and leadership.
So, take your academic projects to the next level and outperform yourself as a team and as individuals, because TeamWorks!

“Teamwork has become a basic component of most collegiate and graduate studies. It is also an important element for long-term career success. Yet, I have yet to nd a straightforward guide that helps students identify and work through various issues – until now! ‘TeamWorks’ is a pragmatic book, problem focused, and providing clear solutions. And since it is written by students for students, the style and tone, as well as the content, are perfect for students of all levels. In short, I strongly recommend ‘TeamWorks’ to faculty and students alike.”
Marc H. Meyer (2012), Robert Shillman Professor of Entrepreneurship & Matthews Distinguished University Professor, Northeastern University.

“There is a freshness to the material which captures the subject from the students’ perspectives. … I particularly liked the chapters ‘how to turn a Professor into a valuable asset’ and ‘how to lead, follow and coach in a collaborative environment of peers’. It is easy to see the benefits of such realistic experiences within a Master’s level programme. Participants learn a great deal that is transferable into professional life about leadership, group work, and perhaps most valuably about themselves.”
Tudor Rickards (2010), Professor of Creativity & Organizational Change , Manchester Business School.

"We wanted to develop a book that could provide students across the world with support in their academic teamwork. So, we asked 176 international master students to work in teams and to write the chapters of this book. The result is a remarkable book on student teamwork, co-created by students, for students."
Frido Smulders, Meike Brehmer & Han v. d. Meer (2010), TU Delft.

Toon meer

Toon minder

€25,60

Artikelnummer

mo0001

ISBN

978-90-815053-0-7

Lean Six-Sigma Yellow Belt cursusboek

Yellow Belt

Lean Six-Sigma Yellow Belt cursusboek. Inzetten op World Class Performance.
Door ontwikkelingen veranderen organisatieprocessen in hoog tempo. Processen worden steeds complexer en het toelaatbaar aantal defecten wordt steeds lager. Organisaties willen operational excellence, world class performance, nul fouten, nul voorraden, duurzaamheid, altijd op tijd leveren, continuïteit, financieel rendement en zeer tevreden klanten. Aan organisaties worden dan ook steeds hogere eisen gesteld. Van iedere werknemer wordt verwacht dat zij verbeterkansen zelfstandig kunnen herkennen, analyseren en implementeren. Deze training Lean Six-Sigma is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

1 LEAN SIX-SIGMA INTRODUCTIE
1.1 INLEIDING
1.2 HISTORIE VAN KWALITEITSMANAGEMENT
1.3 BEHOREN TOT DE BESTE TER WERELD
1.4 HISTORIE VAN SIX-SIGMA
1.5 HISTORIE VAN LEAN
1.6 INTEGRATIE VAN LEAN EN SIX-SIGMA
1.7 SERVICE PROCESSEN

2 DMAIC PROJECTMATIG VERBETEREN
2.1 PROJECTORGANISATIE
2.2 PROJECT MANAGEMENT
2.3 DMAIC-YB STAPPENPLAN
2.4 LEAN SIX-SIGMA TOOLBOX

3 PROBLEEMANALYSE TECHNIEKEN
3.1 INLEIDING
3.2 GLOBAL 8D METHODE
3.3 BRAINSTORMEN
3.4 ISHIKAWA DIAGRAM
3.5 STROOMSCHEMA'S
3.6 SIPOC SCHEMA
3.7 INLEIDING FAILURE MODE & EFFECT ANALYSIS (FMEA)
3.8 PROCESS FMEA
3.9 IS WEL - IS NIET ANALYSE
3.10 WAAROM-WAAROM ANALYSE
3.11 KAIZEN CONTINU VERBETEREN

4 LEAN MANAGEMENT
4.1 TOYOTA GESCHIEDENIS
4.2 TOYOTA PRODUCTIE SYSTEEM - TPS
4.3 TOYOTA 14 PRINCIPES
4.4 LEAN FOCUS OP FLOW (JIT)
4.5 VISUEEL MANAGEMENT
4.6 VALUE STREAM MAPPING (VSM)
4.7 5S PROFESSIONELE WERKPLEKORGANISATIE
4.8 SMED - OTED
4.9 POKA YOKE - JIDOKA
4.10 LEAN SIX-SIGMA KPI'S

5 SIX-SIGMA
5.1 VOC - VOICE OF THE CUSTOMER
5.2 HET VARIATIE CONCEPT
5.3 SOORTEN GEGEVENS
5.4 PLOT DE DATA
5.5 GEMIDDELDE
5.6 MEDIAAN
5.7 SPREIDINGSBREEDTE
5.8 STANDAARDAFWIJKING
5.9 PROCESS CAPABILITY INDEX (NORMALE VERDELING)
5.10 INLEIDING MEETSYSTEEM VALIDATIE (MSA)
5.11 LINEAIRE REGRESSIE ANALYSE
5.12 TOETSEN VAN HYPOTHESEN INTRODUCTIE
5.13 GESCHIEDENIS SPC
5.14 INTRODUCTIE REGELKAARTEN
5.15 XBAR EN R REGELKAART

6 KWALITEITSBORGING
6.1 ISO-9000
6.2 CONTROL PLAN (CP)
6.3 STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
6.4 LESSONS LEARNED

7 APPENDIX
7.1 TOELICHTING LSSA - ECQA CERTIFICATIE

8 TREFWOORDENLIJST

Lean Six-Sigma Yellow Belt cursusboek. Inzetten op World Class Performance.
Door ontwikkelingen veranderen organisatieprocessen in hoog tempo. Processen worden steeds complexer en het toelaatbaar aantal defecten wordt steeds lager. Organisaties willen operational excellence, world class performance, nul fouten, nul voorraden, duurzaamheid, altijd op tijd leveren, continuïteit, financieel rendement en zeer tevreden klanten. Aan organisaties worden dan ook steeds hogere eisen gesteld. Van iedere werknemer wordt verwacht dat zij verbeterkansen zelfstandig kunnen herkennen, analyseren en implementeren. Deze training Lean Six-Sigma is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

1 LEAN SIX-SIGMA INTRODUCTIE
1.1 INLEIDING
1.2 HISTORIE VAN KWALITEITSMANAGEMENT
1.3 BEHOREN TOT DE BESTE TER WERELD
1.4 HISTORIE VAN SIX-SIGMA
1.5 HISTORIE VAN LEAN
1.6 INTEGRATIE VAN LEAN EN SIX-SIGMA
1.7 SERVICE PROCESSEN

2 DMAIC PROJECTMATIG VERBETEREN
2.1 PROJECTORGANISATIE
2.2 PROJECT MANAGEMENT
2.3 DMAIC-YB STAPPENPLAN
2.4 LEAN SIX-SIGMA TOOLBOX

3 PROBLEEMANALYSE TECHNIEKEN
3.1 INLEIDING
3.2 GLOBAL 8D METHODE
3.3 BRAINSTORMEN
3.4 ISHIKAWA DIAGRAM
3.5 STROOMSCHEMA'S
3.6 SIPOC SCHEMA
3.7 INLEIDING FAILURE MODE & EFFECT ANALYSIS (FMEA)
3.8 PROCESS FMEA
3.9 IS WEL - IS NIET ANALYSE
3.10 WAAROM-WAAROM ANALYSE
3.11 KAIZEN CONTINU VERBETEREN

4 LEAN MANAGEMENT
4.1 TOYOTA GESCHIEDENIS
4.2 TOYOTA PRODUCTIE SYSTEEM - TPS
4.3 TOYOTA 14 PRINCIPES
4.4 LEAN FOCUS OP FLOW (JIT)
4.5 VISUEEL MANAGEMENT
4.6 VALUE STREAM MAPPING (VSM)
4.7 5S PROFESSIONELE WERKPLEKORGANISATIE
4.8 SMED - OTED
4.9 POKA YOKE - JIDOKA
4.10 LEAN SIX-SIGMA KPI'S

5 SIX-SIGMA
5.1 VOC - VOICE OF THE CUSTOMER
5.2 HET VARIATIE CONCEPT
5.3 SOORTEN GEGEVENS
5.4 PLOT DE DATA
5.5 GEMIDDELDE
5.6 MEDIAAN
5.7 SPREIDINGSBREEDTE
5.8 STANDAARDAFWIJKING
5.9 PROCESS CAPABILITY INDEX (NORMALE VERDELING)
5.10 INLEIDING MEETSYSTEEM VALIDATIE (MSA)
5.11 LINEAIRE REGRESSIE ANALYSE
5.12 TOETSEN VAN HYPOTHESEN INTRODUCTIE
5.13 GESCHIEDENIS SPC
5.14 INTRODUCTIE REGELKAARTEN
5.15 XBAR EN R REGELKAART

6 KWALITEITSBORGING
6.1 ISO-9000
6.2 CONTROL PLAN (CP)
6.3 STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
6.4 LESSONS LEARNED

7 APPENDIX
7.1 TOELICHTING LSSA - ECQA CERTIFICATIE

8 TREFWOORDENLIJST

Toon meer

Toon minder

€27,00

Artikelnummer

18786880001

ISBN

978-94-6107-095-1

Lean Six-Sigma Orange Belt

sturen naar world class performance

Door ontwikkelingen veranderen organisatieprocessen in hoog tempo. Processen worden steeds complexer en het toelaatbaar aantal defecten wordt steeds lager. Organisaties willen operational excellence, world class performance, nul fouten, nul voorraden, duurzaamheid, altijd op tijd leveren, continuïteit, financieel rendement en zeer tevreden klanten. Aan organisaties worden dan ook steeds hogere eisen gesteld.

Van het middenkader wordt verwacht dat zij verbeterkansen actief opsporen en via multidisciplinaire teams richting geven aan het bereiken van duurzame verbeteringen. Dit Orange Belt boek is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Door ontwikkelingen veranderen organisatieprocessen in hoog tempo. Processen worden steeds complexer en het toelaatbaar aantal defecten wordt steeds lager. Organisaties willen operational excellence, world class performance, nul fouten, nul voorraden, duurzaamheid, altijd op tijd leveren, continuïteit, financieel rendement en zeer tevreden klanten. Aan organisaties worden dan ook steeds hogere eisen gesteld.

Van het middenkader wordt verwacht dat zij verbeterkansen actief opsporen en via multidisciplinaire teams richting geven aan het bereiken van duurzame verbeteringen. Dit Orange Belt boek is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Toon meer

Toon minder

€57,25

Artikelnummer

18785490002

ISBN

978-94-6107-111-8

Get Synchronized

Bridging the gap between design and volume production

The interface between Design and Manufacturing forms a locus of frequent interpersonal conflict. Misunderstandings, unwelcome surprises and planning problems are the rule rather than the exception. Within companies that deliver consumer goods in large quantities to the market this interface is also the transition from exploration (seeking new business opportunities) to exploitation (profiting from those consumer products).

This thesis reports on a first exploration of the Design-Manufacturing interface on the level of the participants from both processes using the method of Grounded Theory. This book conceptually describes how these actors bridge the gap between Design and Volume Production and portrays their social process in detail. The insights presented here are to be seen as a social-interactive perspective on the process of product innovation and are complementary to the rational-analytic viewpoint that focuses on the material and tangibility of product and process.

The kind of research that this book presents reflects the increased attention of academic researchers towards the human dimension of the product innovation process. Over the last decade the focus of design researchers has widened from individual designers, via teams of designers towards design teams in corporate settings. This movement increasingly views design as a social process which connects the engineering sciences with the social sciences.

The interface between Design and Manufacturing forms a locus of frequent interpersonal conflict. Misunderstandings, unwelcome surprises and planning problems are the rule rather than the exception. Within companies that deliver consumer goods in large quantities to the market this interface is also the transition from exploration (seeking new business opportunities) to exploitation (profiting from those consumer products).

This thesis reports on a first exploration of the Design-Manufacturing interface on the level of the participants from both processes using the method of Grounded Theory. This book conceptually describes how these actors bridge the gap between Design and Volume Production and portrays their social process in detail. The insights presented here are to be seen as a social-interactive perspective on the process of product innovation and are complementary to the rational-analytic viewpoint that focuses on the material and tangibility of product and process.

The kind of research that this book presents reflects the increased attention of academic researchers towards the human dimension of the product innovation process. Over the last decade the focus of design researchers has widened from individual designers, via teams of designers towards design teams in corporate settings. This movement increasingly views design as a social process which connects the engineering sciences with the social sciences.

Toon meer

Toon minder

€20,45

Artikelnummer

mo0002

ISBN

9789081505321